De geschiedenis van de Franse Bulldog.

Rasgroep van de Franse Bulldog

De Franse Bulldog behoort tot de Rasgroep "Gezelschapshonden"

Geschiedenis van de Franse Bulldog

Over de vraag van het wanneer, hoe, waarom en waar de Franse Bulldog is ontstaan is weinig met absolute zekerheid te zeggen. Waarschijnlijk heeft de Engelse Bulldog er wel een rol in gespeeld. Er zijn meerdere lezingen over de geschiedenis van het ras. Toen na 1820 de hondengevechten minder populair werden en de bulldog meer en meer als huishond werd gehouden, ging men kruisen met andere, kleinere rassen, mogelijk terriërs. Daaruit ontstond een kleinere, gespierde hond, die zich gemakkelijker liet houden in de arbeiders-huizen van de handwerkslieden in de streek rond Nottingham, waar veel kantwerkers woonden. De aldus gefokte honden, ook wel englisch toy-bulldogs genoemd, hadden tip-oren. Toen meer en meer machines het handwerk overnamen (industriële revolutie), moesten de kantwerkers en andere arbeiders uit de streek rond Notingham elders werk gaan zoeken. Velen vestigden zich in de noordwesthoek van Frankrijk rond Calais en zij namen hun honden mee.
Door verdere selektie en kruisingen met o.a. terriërs zouden de honden een staand oor hebben gekregen.
Deze honden werden weer in Engeland ingevoerd en waren daar meteen vrij populair en ze werden al snel als Franse Bulldog door de Kennelclub erkend.

Anderen vermoeden, dat het clowneske uiterlijk van de naar Frankrijk meegebrachte hondjes ervoor zorgde, dat zij in Frankrijk al snel populair werden, vooral door hun vleermuisoren, ook wel tulporen genoemd. Door zorgvuldig fokken en opnieuw kruisen ontstond de basis waaruit de tegenwoordige Franse Bulldog is ontstaan. De Mopshond en de Belgische Griffon zouden hieraan ook hun aandeel hebben geleverd.
Vooral de introduktie in Parijs werd een opstap naar verdere bekendheid in de rest van de wereld, met name Amerika en Engeland.

Weer een andere mening werd door een beroemde hondenkenner uit het begin van deze eeuw verkondigd.
Deze Paul Megnin ondersteunde een andere theorie, nl. dat er bij de slagers, die gevestigd waren bij de hallen van Parijs, altijd al doggen zijn geweest. Rond 1870 werden deze honden vervangen door zgn. Terrier-Boules, niet te verwarren met Bullterriers.
Het waren kleine, gespierde honden met gecoupeerde oren en staart, waarvan het hoofd reeds de trekken van de huidige Franse Bulldog vertoonde en zij werden ingezet als rattenvangers. Door kruisingen met Englisch Toy-Bulldoggen en mogelijk ook Mopshonden zou rond 1870 de Franse Bulldog zijn ontstaan.

U ziet dat er dus omtrent de ontstaans-geschiedenis weinig met absolute zekerheid vaststaat.
Het uiteindelijke resultaat is wat voor ons hedentendage het meeste telt: de Franse Bulldog.

De fransebuldog deed oorspronkelijk aan gevechtsport. In de arena in spanje liep de bul rond achter de stieren aan. Als het uit de hand liep, kon de franse bulldog in grijpen: dan hing de hond aan de ballen van de stier om zo de stier tot bedaden te brengen. Hun huidige gebruikssituatie is een heel stuk zachtaardiger: huishond.

Karakter van de Franse Bulldog

Hij mag dan woeste vechthonden als voorouders hebben gehad, tegenwoordig is hij een van de aanhankelijkste en gevoeligste honden. Van nature vriendelijk en hij wil dicht bij zijn baas zijn. In gezelschap van bejaarden is hij heel rustig, maar hij doet ook graag met de onstuimige spelletjes van kinderen mee. Tegenover gasten nooit vijandig; hij zal die besnuffelen en overal volgen.
Het is een levendige, gezellige huishond en zeer lief in de omgang met mensen, vooral met kinderen.

Trouw, intelligent, rustig van nature, zeer betrouwbaar en zeer aanhankelijk zijn typische kenmerken.
Een kleine hond om te zien, maar met het karakter van een grote, die nergens bang voor is.

Als dogachtige is hij vaak dominant ten overstaan van andere honden, ook als die veel groter zijn. Sommige mensen vinden hem er gevaarlijk uitzien, maar dat is hij totaal niet.
Veel eerder is hij een clown met een uitstraling van grote innerlijke wijsheid. Altijd goed gehumeurd.

In zijn spel is hij vaak uitgelaten en onstuimig, kan vaak hoog springen en komt dan wel eens wild over, maar hij kan daarentegen ook vele uren lekker liggen te snurken, liefst tegen het baasje aan, ten teken dat hij voldaan en gelukkig is. Hij gaat graag op onderzoek uit, gedreven door zijn intelligentie en nieuwsgierigheid. Zeer eigenwijs en met een stevige eigen wil.

Er wordt wel eens over hem gezegd, dat hij zich net als een mens kan gedragen door zich beledigd te tonen, in lachen uit te barsten, te lopen mokken als hij niet genoeg aandacht krijgt.

Het resultaat van al deze eigenschappen: een hond met karakter in een handzaam formaat, kortom: een fijne huisgenoot om veel van te houden.

De Franse schrijfster Colette geeft een voortreffelijke beschrijving van de Franse Bulldog in haar romans.
In "Prisonne et Paradis " weet zij heel treffend het karakter van een Frans Bulldogteefje te verwoorden:
"Als ze een gewone hond tegenkomt denkt ze nergens aan, want ze kijkt niet naar honden. Op de vier Bulldogteefjes, heb ik er niet een gehad die wel geneigd was een praatje te maken met een basset, een windhond of een herdershond. Tijdens de loopsheid, die elk halfjaar plaatsvond, veranderde hun minachtende houding niet. Een soort verbijstering verlamde ze soms, op het hoogtepunt van hun sexuele opwinding. Dit gebeurde dan als een hartstochtelijke vreemdeling met loshangend haar en de tong uit een lange, heraldische snuit, zich van hen meester wilde maken. Ik zag ze vastgenageld staan aan de grond, met de blik op oneindig. De bestorming zelf echter kreeg niet van ze gedaan, dat ze zich met de indringer inlieten.

De Franse Bulldog houdt in de zuivere, absolute betekenis van het woord maar van een dierenras: mensen.
Ik zou zelfs niet willen beweren dat de Franse Bulldog een goede waker is in de zin van wat men daar in het algemeen onder verstaat. Hij is te bezeten van de mensheid om mensen te haten die een deur openmaken, ook al doen ze dat met behulp van een breekijzer.Ik heb nooit de gedachte gehad mijn honden om hulp te vragen tegenover mijn medemens. De wacht die ze om mij heen betrekken gebeurt zonder vijandig vertoon. Zij weten immers dat een constante aanwezigheid de beste zorg is? Met hun volledige stilte bewijzen ze zichzelf een even grote eer als mij, wanneer het uur der stilte slaat. Ze laten mij met rust en ik stoor ze niet".

Rasstandaard van de Franse Bulldog

Met zijn grootmoedige en zachte karakter, zijn trouwe blik en zijn onstuimige vrolijke enthousiasme heeft de Franse bulldog iets wat moeilijk met woorden is te omschrijven. Het is een zeer levendige, gezellige huishond, lief in de omgang met kinderen en volwassenen: daardoor zal hij ook snel ieders hart winnen.

Karakter:

Franse bulldoggen zijn karaktervolle, clowneske, extraverte, vrolijke en speelse honden. Ze zijn behoorlijk intelligent en slim en kunnen zeer volhardend zijn als ze hun zinnen ergens op gezet hebben. Hoewel ze moedig, onstuimig en lichamelijk gehard zijn, blijken ze op het geestelijke vlak heel gevoelig en wordt er gezegd dat hij zich als een mens kan gedragen; stemmingen in huis voelen ze haarfijn aan en harde woorden raken ze diep in hun ziel. Eén hard woord is voldoende om hem een beledigende houding aan te laten nemen, doch één vrolijke toon en zijn olijke enthousiasme barst weer los. Hij kan ook als een klein kind zitten mokken als hij naar zijn idee niet genoeg aandacht krijgt.

Ze zijn zeer aanhankelijk en worden niet graag alleen gelaten. Ze maken graag deel uit van het gezinsleven. Franse bulldoggen kunnen wel eens jaloers zijn als de aandacht van de baas naar iets of iemand anders uitgaat. Deze honden zijn alert op wat er in hun omgeving gebeurt en ze laten hun stem beslist horen als ze onraad bespeuren. In doorsnee blaffen ze echter niet veel.

Sociale aanleg:

Hij is klein van stuk, maar dapper als zijn grotere dogachtige broeders, en dit uit zich soms in enige dominantie naar andere honden. De meeste van deze honden kunnen het prima met kinderen vinden, mede door hun hoge tolerantiedrempel en hondsgevoel voor humor zijn zij prima speelkameraadjes, en doet graag mee met de soms onstuimige spelletjes van kinderen. In gezelschap van bejaarden gedraagt hij zich rustig.

Met andere huisdieren kunnen Franse bulldoggen het meestal goed vinden. Franse bulldoggen zijn in de regel mensenvrienden; bezoek wordt meestal enthousiast verwelkomd. Tegenover gasten toont hij zich nooit vijandelijk. Hij besnuffelt de vreemdelingen eerst en volgt hen daarna overal in huis.


Kleuren:

Franse bulldoggen komen voor in de drie door de FCI-erkende kleurslagen: gestroomd, bont (wit met gestroomde platen) en fawn.

Combinaties met andere rassen:

Andere dogachtigen 'begrijpen' de inborst van de Franse bulldog het beste
en zijn niet zo snel op hun teentjes getrapt. Combinaties met andere dog-
achtigen worden dan ook het meeste gezien.


Gebruik en activiteit:

Gezelschaphond die graag op onderzoek uitgaat en van een stevige wandeling houdt, maar hoeft geen uren naar buiten. De Franse Bulldog is een hond die zich heel goed aan het leven op een flat aanpast. Hij voelt zich overal thuis.
De Franse bulldog is bij uitstek een hondje om mee te spelen. Ballen vindt hij
leuk, ook al kan hij ze niet altijd beetpakken. De meeste Franse bulldoggen zijn geen zwemmers, maar er zijn uitzonderingen.
Ook kan hij makkelijk worden meegenomen op reis, hoewel hij niet zo goed tegen de warmte kan. Laat hem dan zelf zijn hoeveelheid beweging bepalen en zorg voor een schaduwrijk plekje in de tuin of in huis. De meeste Franse bulldoggen houden zich op warme dagen intuïtief koest.

Gezondheid en verzorging:

De gemiddelde leeftijd die een Franse bulldog kan behalen is in de afgelopen jaren hoger komen te liggen. Was deze voorheen tegen de 10 jaar, nu ligt het gemiddelde boven de 10 jaar. Weinig gevoelig voor ziekte.

Door zijn enorme doorzettingsvermogen, aanhankelijkheid en wilskracht weet hij niet van stoppen, daarom moeten wandelingen bij extreme warmte (boven de 25 graden) kort gehouden worden. Vooral de Boule-reu, doet zijn afkomst eer aan en geeft blijk van uitzonderlijke moed, die zelfs naar roekeloosheid neigt.
Hij is zo nieuwsgierig en wil zo graag aan de verwachting van zijn baas voldoen,dat hij zich nauwelijks bewust is van de gevaren. Zijn baas moet soms zelfs ingrijpen om hem tegen zichzelf te beschermen. Door zijn korte beharing behoeft hij weinig verzorging.

Gezondheid van de Franse Bulldog

Gespecialiseerde dierenarts
Franse bullen zijn speciale honden. Ze reageren soms wat anders op zaken als narcose, waardoor deze voor hen risicovoller is dan voor de meeste andere honden. Net zoals bij humane artsen zijn er ook onder de dierenartsen mensen die zich gespecialiseerd hebben in bepaalde problemen of zelfs hondenrassen.
De fokker of de rasvereniging heeft vaak adressen van artsen die zich hebben gespecialiseerd in Bulldoggen. Het is altijd aan te bevelen een gespecialiseerde arts op te zoeken als uw bulldogje onverhoopt geopereerd moet worden, of iets mankeert wat niet algemeen voorkomt bij andere rassen.

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb